Om biblioteket

Sådan bruger du biblioteket

Du skal bruge dit studiekort som lånerkort - eller taste dit studieID.

For at kunne reservere og låne materialer skal du linke til bibliotekets katalog, logge ind med dit EAA-studieID/personale-ID og bruge de sidste 4 cifre af dit CPR nummer som pinkode.

Biblioteket er åbent 24/7 næsten hele året for alle studerende med et gyldigt studiekort, og du kan låne/aflevere materialer ved selvbetjeningsmaskinen i bibliotekets indgangsareal.

Gennem os kan du gratis låne bøger fra alle danske biblioteker (uddannelses-, folke,- forsknings- og statslige biblioteker) via servicen bibliotek.dk.

Vi får overført dine personlige data fra skolens IT-systemer, når du starter din uddannelse. Du kan ændre din e-mailadresse eller mobilnummer i bibliotekets database, men husk at det ikke slår igennem andre steder. Dine data slettes ét år efter, at du er færdig med din uddannelse, med mindre du har bøger i lån.

Undervisning

Mens du er på skolen, møder du bibliotekarerne til skemalagte informationssøgningskurser. Kurserne er altid samhørende med specifikke projekter.

Book en bibliotekar

Når du har brug for at få kilde-vejledning til større projekter, kan du booke en bibliotekar. Vi kan hjælpe dig med at få hul på informationssøgningen, hvis du sidder fast.

Tidsskrifter

Biblioteket har abonnement på en del fysiske tidsskrifter - både danske og internationale. Nyeste tidsskrift bliver sat på display bagerst i lokalet ved vindeltrappen - 'Magazine reading corner' - de må ikke lånes med hjem. Hvis du vil finde ældre numre, står de i selve samlingen blandt bøgerne - opstillingen er angivet ved tidsskriftsdisplayet - og dem må du gerne låne.
For studerende og undervisere på Sønderhøj 7G, vil nyeste numre af relevante jordbrugs-tidsskrifter kunne findes i student lounge på 3. sal. Dem må man ikke låne med hjem, de hører til i loungen.

Undervisere kan abonnere på nyeste nummer af et tidsskrift - læs hvordan her (pdf).

Kontaktinfo

Bibliotekarer: Mette Hansen og Sidsel Emkjær Stigaard
E-mail til biblioteket: bibliotek@eaaa.dk
Telefon: 7228 6040

Åbnings- og træffetider

Sønderhøj-biblioteket, Erhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj 30, 8260 Viby J - på 1. sal, lige over kantinen.

Har du brug for at tale med en bibliotekar, så er vi på biblioteket i dette tidsrum:

  • Mandag - onsdag: 9-16

  • Torsdag 9-15

  • Fredag: 9-14