Valide bøger

Valide bøger - hvad er det?
Som altid skal du huske at have de kildekritiske briller på, også når du udvælger tekster fra bøger til din opgave. De fem kildekritiske evalueringsværktøjer er:

Afsender: hvem er afsenderen?
En privatperson, en faglig eller akademisk organisation eller en virksomhed? Har afsenderen den nødvendige faglige baggrund?

Fagligt niveau: Er kilden relevant for dit problem ift det faglige niveau? Er den
- Praktisk (problemløsende eller erfaringsbaseret)
- Akademisk (tager udgangspunkt i anerkendte teorier, benytter forskningsbaserede metoder til indsamling af primær og sekundær empiri)

Motivation: Hvad er formålet? 
- Videndeling?
- Vil afsenderen sælge dig noget, der ikke nødvendigvis har relation med informationen?

Argumentation?
- Er teksten underbygget med kilder (henvisninger og litteraturliste)?

Aktualitet?
- Betyder tekstens alder noget?

Det er vigtigt at du tager udgangspunkt i troværdige og valide tekster – derfor finder du herunder tips til steder, du kan finde e-bøger, gratis.

Læs mere om kildekritik

Vil du vide mere om kildekritik, så læs med her

Kildekritikken skal du selv tage dig af!