CleantechWatch

Erhvervsnyheder fra den danske cleantech-sektor

Erhvervsnyheder med fokus på konkurrence, innovation, politik. Her kommer du helt tæt på miljøområdet, hvor Danmark med en række virksomheder og forskningsinstitutioner er verdensledende, når det handler om teknologi og ressourceforbrug. Områder der dækkes er bl.a. miljøteknik, rådgivning, ressourcer, regulering, forsyning og eksport - og virksomhedernes resultater, strategi, konkurrence, rammevilkår, profiler.

Adgang:
Adgang fra skolens internet
Adgang fra eget internet

Hjælp:
Adgang fra eget internet - troubleshooting